Kørebog og fradrag

GRATIS kørebog og beregnere af befordrings- og kørselsfradrag.

 

To gange om året kigger den almindelige dansker på kørsel: Til forskudsopgørelsen og til årsopgørelsen.
Du kan vælge at bruge SKAT's beregner på skat.dk, men hvorfor ikke regne lidt på det selv først?

Kørebogen til erhvervsmæssigt brug kan sagtens bruges af private, men den er nok mest beregnet til at dokumentere erhvervsmæssig kørsel og ikke mindst, privat kørsel som kan være svært at dokumentere uden en ordentlig kørebog.
Du aflæser din kilometertæller i din bil, påføre årsagen og om der er tale om privat eller erhvervskørsel. Så er det gjort og når året er omme, vil du takke dig selv for det. Som bonus regner kørebogen ud hvor mange penge du har tilgode.

Befordringsberegneren er for dig som vil regne lidt på sagerne selv. Alle takster er allerede i regnearket og det eneste du skal gøre er at indtaste antal kilometer og antal dage. Ud over det, kan du påføre om du bor i en registreret udkantskommune, så du får højere takst end ellers.
 

Statens takster for privat kørsel til og fra arbejde i fritiden

Befordringsfradrag (også kaldet kørselsfradrag) er et skattefradrag for dem, der kører mere end 24 km tur/retur pr. dag, for at komme til arbejde.
Fradraget skal skrives på selvangivelsen og på forskudsopgørelsen.

Befordringsfradrag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Takst 2017T2018

Første 0 - 24 km

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

afventer

Mellem 25 - 120 km

2,10

2,13

2,10

2,05

1,99

1,93

afventer

Over 120 km

1,05

1,07

1,05

1,03

1,00

0,97

afventer

 

Statens takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

Du skal føre kørebog i form af et kilometer regnskab, hvis du benytter eget køretøj til erhvervsmæssig kørsel for din arbejdsgiver i arbejdstiden.
Kan du dokumentere din kørsel, kan din arbejdsgiver udbetale skattefri godtgørelse efter nedenstående takster.
Taksterne for skattefri kørselsgodtgørelser er:

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Indtil 20.000 km

3,80

3,82

3,73

3,70

3,63

3,53

afventer

Over 20.000 km

2,10

2,13

2,10

2,05

1,99

1,93

afventer

Cykel, knallert, 45-knallert eller scooter

0,50

0,51

0,51

0,52

0,52

0,52

afventer

 

 

Kørebog til skattefri befordringsgodtgørelse v. 1,31  (Opdateret med satser for 2017)

Kørebog specielt udviklet til erhvervsdrivende og private som har brug for en kørebog som automatisk beregner hvor meget man skal have i skattefri (Erhvervsmæssig) befordringsgodtgørelse.

Kørebogen kan håndtere fordeling af hhv privat og erhvervskørsel.
Marker du en kørsel som 'Privat' vil den ikke påvirke kørselsregnskabet men vises og beregnes som dokumentation for de kørte kilometer.

Kørebogen tager selv højde for at satsen ændrer sig ved 20.000 km og alle takster for skattefri befordringsgodtgørelse siden 2010 lagt ind.
Arket er meget simpelt sat op, men er samtidig tilsat ekstra funktionalitet som laver alle beregningerne for dig.
Der er plads til 730 køreture på 1 år, men du kan umiddelbart tilføje flere hvis du ønsker det.
Arket er låst, men uden kode, for at forhindre indtastninger på 'forkerte' steder.

 

Befordring  (Opdateret med satserne for 2017)

Befordring er et regneark der henvender sig specielt til dem der selv vil regne efter hvor meget de kan få i skattefri kørselsgodtgørelse eller hvor meget kørsel de kan trække fra i skat. Regnearket giver mulighed for at regne det helt præcist ud.
Start med at vælge om det er befordringsfradrag for privat kørsel eller skattefri arbejdsgiverbetalt erhvervsmæssig kørsel.(Klik på knapperne øverst i arket)
Vælg det årstal du vil beregne kørsel for. Arket indeholder alle takster siden 2012, så du kan frit vælge.
Derefter det fulde antal km pr. dag inkl. alt.
Det antal dage du ønsker at få godtgørelse for.
Så vil det mulige kørsels-fradrag eller godtgørelse i kr. samt antal kørte km. blive beregnet
Arket er låst, men uden kode, for at forhindre indtastninger på 'forkerte' steder.

Opdateret 05-11-2017 19:50:46