Excel Genvejstaster

Excel genvejstaster - høj produktivitet, mindre musearm

Genvejstaster er tastekombinationer som øger produktiviteten og er samtidig meget nyttige hvis man vil undgå musearm og andre skader.
Herunder finder du en liste over alle de tastaturgenveje til Excel jeg umiddelbart kan komme i tanker om.

 

Genvejstaster til Excel

Excel genvejstaster til:
Tast 1 Tast 2 Tast 3
Linjeskift i samme celle ALT ENTER  
Luk Excel ALT F4  
Skifte til næste program ALT TAB  
Gøre menulinjen aktiv ALT    
Skjul kolonne CTRL 0  
Skjul række CTRL 9  
Indsætte celle/række/kolonne CTRL +  
Slette celle/række/kolonne CTRL -  
Formater celler CTRL 1  
Anvende eller fjerne gennemstregning CTRL 5  
Skjul / Vis objekter og pladsholdere CTRL 6  
Kopiere det markerede område (Copy) CTRL C  
Fylde nedad CTRL D  
Have vist menuen Start CTRL ESC  
Anvende eller fjerne fed skrift CTRL F  
Maksimere eller gendanne projektmappevinduet CTRL F10  
Definere et cellenavn CTRL F3  
Lukker den aktive projektmappe CTRL F4  
Gendanne det aktive vindue i projektmappen CTRL F5  
Skifter mellem åbne filer CTRL F6  
Minimer vindue CTRL F9  
'Gå til' funktionen CTRL G  
Søg og erstat CTRL H  
Marker Øverste venstre hjørne CTRL HOME  
Indsæt hyperlink CTRL I  
Anvende eller fjerne kursiv CTRL K  
Opret liste med markerede data CTRL L  
Markere hele kolonnen CTRL MELLEMRUM  
Ny Projektmappe CTRL N  
Udskriv CTRL P  
Gå til næste fane CTRL PAGE DOWN  
Går til forrige fane CTRL PAGE UP  
Flytte til næste celle med indhold CTRL PILETASTERNE  
Fylde mod højre CTRL R  
Gemmer det åbne regneark CTRL S  
Vis kolonner CTRL SHIFT 0
Vis rækker CTRL SHIFT 9
Kopier cellens værdi umiddelbart over CTRL SHIFT 2
Dags dato i celle CTRL SHIFT , eller ;
Aktuelt Klokkeslæt CTRL SHIFT .
Udvide det markerede område til den sidste celle (nederste højre hjørne) CTRL SHIFT END
Afslutte en formel som en matrixformel med Tuborgklammer CTRL SHIFT ENTER
Udskriv CTRL SHIFT F12
Udvide det markerede område til begyndelsen af regnearket CTRL SHIFT HOME
Skriftstørrelse (Excel 2003 og ældre) CTRL SHIFT P
Anvende eller fjerne understregning CTRL U  
Sæt Ind (Paste) CTRL V  
Lukke det aktive vindue i projektmappen CTRL W  
Klippe det markerede område (Cut) CTRL X  
Fortryde den seneste handling CTRL Z  
Have vist det markerede element i Autofilter ENTER    
Annullere en celleindtastning ESC    
Excel hjælp F1    
Gøre menulinjen aktiv F10    
Gem som F12    
Rediger celleindhold F2    
Angiv absolut / relativ reference med $ F4    
Opdatere de synlige filer i dialogboksen Åbn eller Gem som F5    
Vise dialogboksen Stavekontrol F7    
Konvertere en formel til dens værdi (klik på formellinjen eller tryk F2 først) F9    
Markere første synlige element på listen HOME    
1 skærmbillede ned PAGE DOWN    
1 skærmbillede op PAGE UP    
Markere næste element i Autofilter PIL NED    
Markere forrige element i Autofilter PIL OP    
Gruppere markerede poster i en pivottabel SHIFT ALT PIL HØJRE
Opdele grupper af markerede poster i en pivottabel SHIFT ALT PIL VENSTRE
Skifte til forrige program SHIFT ALT TAB
Autosum SHIFT ALT 0
Ryk opad efter indtastning i celle SHIFT ENTER  
Højreklik på ark, (Dialogboksen højreklik menu) SHIFT F10  
Indsæt ekstra ark i projektmappen SHIFT F11  
Gem SHIFT F12  
Indsæt kommentar til celle SHIFT F2  
Indsæt formel SHIFT F3  
Søg SHIFT F5  
Udvide det markerede område til begyndelsen af rækken SHIFT HOME  
Markere hele rækken SHIFT MELLEMRUM  
Marker område med ét skærmbillede nedad SHIFT PAGE DOWN  
Marker område med ét skærmbillede opad SHIFT PAGE UP  
Flytte celle til venstre SHIFT TAB  
Flytte celle til højre TAB    
       

 

Maintenance