Kørebog 2024 til Excel

Kørebog til gratis dokumentation af dit kørselsregnskab

Kørebogen til erhvervsmæssigt brug kan sagtens bruges af private, men den er nok mest beregnet til at dokumentere din erhvervsmæssige kørsel eller kørsel for din arbejdsgiver. Privat kørsel kan indgå i dine registreringer hvis du vil, hvis du er i den situation at du skal dokumentere dette.

Det er super nemt - du aflæser din kilometertæller i din bil, påfører årsagen og tager stilling til om det er en privat eller erhvervsmæssig kørsel. Når året er omme, vil du takke dig selv for det. Som bonus regner kørebogen ud hvor mange penge du har til gode.

Kørebog specielt udviklet til erhvervsdrivende og private som har brug for en kørebog som automatisk beregner hvor meget man skal have i skattefri (Erhvervsmæssig) befordringsgodtgørelse.

Hvis du deler kørebogen online, skal du først læse vores betingelser for deling.

Klik her for at finde satserne for Kørselsfradrag (befordringsfradrag) og Skattefri kørselsgodtgørelse.

 

Sådan ser kørebogen ud

 

Kørebog version 1.42

Download her

 

Privat kørsel i en erhvervs kørebog

Kørebogen kan håndtere fordeling af hhv. privat og erhvervskørsel.
Markerer du en kørsel som 'Privat' vil den ikke påvirke kørselsregnskabet, men blot blive vist og beregnet som dokumentation for de kørte kilometer.

 

Op til 2 biler

Kørebogen kan håndtere op til 2 biler, så du ikke skal have besvær med at føre to kørebøger.
Der laves en særskilt opgørelse på hver af de to biler, men du skal kun taste ét sted.

 

Beregning af godtgørelsen

Kørebogen tager selv højde for at satsen ændrer sig ved 20.000 km og alle takster for skattefri befordringsgodtgørelse siden 2010 er lagt ind, så du blot skal vælge hvilket år du udfører kørslen.
Arket er meget simpelt sat op, men er samtidig tilsat ekstra funktionalitet som laver alle beregningerne for dig.
Der er plads til 1.000 køreture på 1 år, men du kan umiddelbart tilføje flere hvis du ønsker det.
Arket er låst, men uden kode, for at forhindre indtastninger på 'forkerte' steder.

 

Start med at downloade kørebogen

Når du har åbnet kørebogen, vil den se ud som vist øverst på siden.
Der er lagt et par test-rejser ind for at vise dig hvordan systemet virker. De kan blot slettes.

Kørebogen er opdelt i 3 sektioner. Stamdata øverst i venstre side, summering øverst i højre side og selve kørebogens indtastningsfelter for neden.
Der skal kun indtastes det mest nødvendige og den kørte afstand i kilometer beregnes automatisk ud fra dine aflæsninger af bilens kilometertæller.


 

Sådan gør du

Som udgangspunkt fungerer alle vores regneark således at du altid kan taste i de hvide celler. Alle de andre celler er låst, så du ikke ved en fejl kommer til at overskrive en formel.
Du kan med andre ord ikke ødelægge noget, så bare tast løs og prøv nogle ting af.

Først skal du indtaste dine og din bils stamdata. Bemærk at hvis du har to biler, kan du registrere dem begge.

Kørebogens stamdata

Indtastning af stamdata skal kun gøres én gang. Disse data er nødvendige for at kørebogen kan godtages af SKAT.


Registrering af år, periode og takster

Kørebogen indeholder statens takster for skattefri befordringsgodtgørelse siden 2010 og helt op til indeværende år. Dette sikrer at du altid bruger de korrekte takster og ikke kommer til at snyde hverken dig selv eller din arbejdsgiver.
Hvis du alligevel vil se de aktuelle takster, kan du altid finde taksterne for befordring og kørselsgodtgørelse her

Årstal og takster

I feltet Angiv årstal vælger du blot det ønskede årstal. Taksterne nedenunder rettes nu automatisk til.
I dette eksempel har jeg valgt 2018 som årstal. Statens takster fremgår nu af felterne umiddelbart under.
Perioden registreres automatisk ud fra de data du taster i kørebogen, så du behøver ikke at foretage dig yderligere nu.
Forklaring af de resterende felter kommer vi til lidt længere nede i forklaringen.


 

Registrering af en rejse i kørebogen

Datoen for rejsen er den første information som du skal taste ind.
Dette er den dato du har udført rejsen. Hvis din rejse er fortaget hen over midnat, skal du skrive den dato hvorpå rejsen startede.

Første registrering i kørebogen

 

Privat eller Erhverv

Systemet kan håndtere både privat og erhvervskørsel. Kører du privat, vil du ikke modtage godtgørelse, men kørebogsreglerne kræver at du noterer det. På denne måde kan du registrere både din erhvervsmæssige kørsel og din private kørsel, og på den måde undgå huller i din registrering.
Du vælger privat eller erhverv ved hjælp af en lille dropdown.
I eksemplet foroven har jeg indtastet en privat rejse den 02-01-2018 fra min arbejdsplads til Hotel X i anledning af en overnatning.
Ud over det, har jeg også haft en Erhvervsmæssig rejse den 10-01-2018 fra Min arbejdsplads til ABC A/S.
På begge rejserne har jeg aflæst min kilometertæller og tastet dem ind i bogen.
 

Køretøj

Har du flere biler end én, kan du vælge den fra listen.
 

Start fra og Kørt til

I disse felter skriver du din kørsels fra- og til-adresse. Angiv gerne den fulde adresse så ingen er i tvivl om rejsens omfang.
 

Beskrivelse

I beskrivelse noterer du årsagen til rejsen. Det kunne være et møde, en konference eller blot en tur på værksted.
 

Kilometertæller start og kilometertæller slut

I disse felter skriver du en aflæsning af din bils kilometertæller.
Vær præcis, for ved hjælp at til- og fra-adresserne kan en eventuel revision tage dig i snyd. Det er absolut ikke det værd.


 

Beregning

Beregning af kilometer og godtgørelse sker heldigvis automatisk.
Beregning af kørte kilometer

Min private rejse den 02-01-2018 var 113 kilometer, men jeg får ikke godtgørelse for denne rejse, derfor er feltet Godtgørelse i kr = 0
For rejsen den 10-01-2018 derimod, for jeg godtgørelse, da den var udført for min arbejdsgiver og derfor skrevet som erhverv. For denne tur får jeg 141,60 for at køre 40 kilometer.


 

Sammentælling

Sammentællingen øverst i højre side viser informationer om rejserne.

Sammentælling i toppen

Ud over årstal og takster, kan du nu aflæse hvor mange private kilometer jeg har kørt, samt hvor mange erhvervsmæssige kilometer jeg har kørt, opdelt på op til to biler.
Systemet beregner i procentfordeling og giver mig en sum på hvor mange kørepenge jeg har til gode.

 

Maintenance