PrivatBudget 2024

Skab dit perfekte budget med Privatbudget til Excel

Privatbudget giver dig fuld kontrol, når du vil booste dit budget og få det optimale ud af dine penge.
Du kan vælge at starte dit budget på et hvilken som helst måned og hvilket som helst år du vil, budgettet indeholder 1 år af gangen.
Budgettet lægges på dagsniveau, du kan derfor følge saldoen til mindste detalje og optimere budgettet mere nøjagtigt.
Nøgletal på forsiden vil guide dig mod det perfekte budget og du vil altid vide hvornår du har over- eller underskud op til et helt år i forvejen.

Du har mulighed for at udskrive et månedsbudget, som til enhver tid vil tilfredsstille din bank.
Budgettet kan håndtere op til 99 udgiftstyper og op til 20 indkomsttyper.
De udvidede funktioner som skjul/vis måneder, fremhæv posteringer med dobbeltklik, flyt budgetposter og et overskueligt grafsystem gør budgettet let at arbejde med. Hjælp til dette og meget andet findes i filens hjælpefane.

Hvis du deler budgettet online, skal du først læse vores betingelser for deling.

 

Privatbudget til Excel

 

enlightenedArket indeholder makroer, og vil kun fungere optimalt, hvis makroer er slået til i din Excel
Se her hvordan du aktiverer makroer

 

PrivatBudget version 3.4

Download her

 

Sådan lægger du et budget med PrivatBudget

Når du åbner budgettet for første gang, indeholder systemet et par fiktive budgetposter, for at vise dig hvordan budgettet er skruet sammen. lad dig ikke forvirre af det.

Når du åbner budgettet ser det ud som ovenstående billede.
Budgettet åbner på fanen 'Oversigt total' som bliver det overordnede overblik over dit budget. 
 


 

Budget periode

Ofte følger private budgetter kalenderåret, men det er helt op til dig hvornår du vil starte dit budget.
Lad os i dette eksempel, for nemheds skyld sige, at du starter budgettet den 1.ste januar.

I det blå område, i højre side af budgettet angiver du nu startmåned og år for budgettet.
Indstilling af budgetåret

Du kan nu se at perioden i toppen af budgettet ændres til: januar 20xx - december 20xx


 

Startsaldo

Startsaldoen er vigtig for at systemer kan lave et budget. Startsaldo er bare et andet ord for hvor mange penge står der på den konto som du laver budget for, ved budgetstart.
I dette eksempel starter budgettet den 1.ste januar, og der er 1.000 kroner på kontoen på denne dag.

Øverst i venstre side i budgettet skal du taste startsaldoen som herunder.
Startsaldo for budgettet
 


 

Budgetposter

Nu er tiden kommet til at taste budgetposterne ind. Budgetposter kan både være indtægter som løn, indbetalinger, børnepenge og andre indbetalinger som går ind på kontoen.


Indtastning af indtægts- og udgiftstyper i budgettet

Som det vises på billedet herover, er der som standard 5 indbetalingstyper.
De 5 typer kan du navngive som du selv har lyst og som standard er de navngivet Indbetaling 1, Indbetaling 2, osv osv.
I eksemplet herover, er der d, 03-01 en indbetaling på 1.650 kr. på Indbetaling 2.
Du kan frit ændre ordet Indbetaling 2 til fx løn.
Har du flere indbetalingstyper end de 5 som vises som standard, kan du selv tilføje op til 20 ved at ændre antal indbetalingstyper på fanen 'Oversigt total'.

På samme skærmbillede kan du taste dine udgiftstyper.
Metoden er den samme som på indbetalingstyper. Som standard er udgifterne navngivet Budgetpost 1, Budgetpost 2, osv osv.
I dette budget er der fx en udgift på 1.000 kr den 02-01 på Budgetpost 1.

Bemærk at der er en separat kolonne til spontane Indbetalinger / hævninger, da overblikket nemt mistes hvis disse spontane hævninger / indskud blandes sammen med de planlagte.
Det samme gælder renter og gebyrer.
Fælles for disse to kolonner er, at hævninger angives med negativt fortegn, altså med minus foran (fx -1.000 kr.)

Styrken ved at registrere dine udgifter på datoer, er at du til enhver tid kan se hvor mange penge der står på kontoen.
Forestil dig at, når budgettet er færdiglagt, kan du se et år frem i tiden og ret nøjagtigt se hvad du har af overskud et given dag i december. Du har nu lavet en økonomisk krystalkugle.


 

Flyt budgetposter

Ved at bruge "Flyt budgetpost" funktionen, kan du arrangere dine budgetposter efter dit ønske. Du kan flytte budgetposten mod højre eller venstre, præcis som du vil.
Funktionen er nyttig hvis du midt i et budgetår, indsætter en nyt budgetpost, som det måske giver mere mening at placere et andet sted i budgettet.

Flyt budgetposter rundt i budgettet

 


Månedsbudget / Udskrift til banken

På fanen MånedsBudget kan du få det totale overblik over dit budget, på månedsbasis.
Denne budgetoversigt laves automatisk ud fra dine indtastninger og svarer 100% overens med det du har tastet i dit budget.
Det er typisk denne oversigt som din bank efterspørger hvis de vil se et budget, og du kan være sikker på at de vil være imponerede over detaljegraden.
Regel nummer ét med hensyn til at få et projekt eller et lån godkendt af banken er at der er lavet et realistisk budget. Her kan du være sikker på at alle beregninger er i orden, du skal kun koncentrere dig om udgifter og indtægter.
Vil du på forhånd regne lidt på et evt. lån i banken, kan vi anbefale at du kigger lidt på vores vejledning i låneberegning i Excel

Månedsbudget og udskrift til banken

 


 

Begreber og udvidede funktioner i budgetsystemet

Budgettet indeholder en fane med hjælp til alle funktioner i budgettet. Hjælpefanen hjælper dig med at navigere rundt og få det optimale ud af budgetsystemet. Jo mere du sætter dig ind i funktionerne, jo bedre vil du kunne styre din økonomi.

Herunder en kort gennemgang af de udvidede funktioner som er med til at gøre budgettet nemmere og hurtigere af arbejde med.
 

Kort statistisk gennemgang af budgettet på fanen Oversigt total.

Budgetoversigt i nøgletal

Knapsystemet i højre side af fanen Oversigt total er en hjælp til opsætning og opdatering af dit budget.

 

Tilføj eller formindsk antallet af indtægts- og udgiftstyper så det passer præcis til dit behov.
Avancerede indstillinger for budgetsystemet

 

Importer budgetposter fra tidligere år, eller opgrader til ny version.

Når du starter et nyt budgetår eller der udkommer en ny version af budgetsystemet, kan du importere dit gamle budget over i det nye budget, så du slipper for indtastning af de basale ting. Dit arbejde vil ikke være spildt og du kan læne dig tilbage og nyde at der er styr på finanserne. Alle vores budgetter siden version 3.0 (2014) understøttes af denne funktion og du kan selv vælge hvilke dele af det tidligere budget du vil importere.
Når du klikker på importer-knappen vil du blive guidet igennem processen.

 

Skjul måneder som du ikke længere har behov for at se, med knappen Vis/skjul måneder på fanen Budget indtastning.

Vis eller skjul månederne i budgettet

Brugerdefineret visning af måneder i budgettet
 

 

Fremhæv den budgetpost på fanen Budget indtastning som du er ved at redigere, for at holde overblikket.
Ved at ændre Fremhæv aktive post til Ja, kan ved hjælp af røde streger, bedre se hvor i budgettet du befinder dig.
Funktionen er som standard slået fra, fordi det kan sløve budgettet væsentligt på svage computere.

Fremhæv den aktive budgetpost

Fremhæv den markerede post i budgettet

 

Afstem dit budget ved at dobbeltklikke på beløbet. Beløbet fremhæves med fed skrift og grøn baggrundsfarve.

Markering af budgetafstemning

 

Når man har prøvet budgetlægning på denne måde, er det efter ganske kort tid meget svært at forestille sig at leve uden.
Man bliver ganske enkelt afhængig af at kunne kigge frem i tiden og hensætte penge til sommerferie, gaver, fester og alle de ting som gør livet svært for dem som ikke er forberedt.
Hent budgettet gratis fra toppen af siden.

 

Maintenance