Dynamiske referencer

Dynamiske referencer, formler som kan ændre henvisning automatisk

En dynamisk reference er en formel som kan henvise til en celle eller et ark, som du har skrevet navnet/adressen på i en celle.
Et eksempel kan være at du har en værdi på Ark2, som du gerne vil hente, men nogle gange vil du i stedet hente en værdi for Ark3 i stedet.
Ved at bruge en af formlerne fra denne side, kan du ved at skrive arknavnet i en celle, fortælle Excel hvilket ark du vil hente værdien fra.

 

Forklaring af formler

 

Dynamisk reference/kæde til en celle og/eller et ark

Skriv Arkfanens navn i A1 (skriver du Ark2 i cellen, hentes værdien fra Ark2. Skriver du Ark3, hentes data fra Ark3 osv.)
Skriv cellen som der skal refereres til, i cellen A2

=INDIREKTE("'"&A1&"'!"&A2)

 

Dynamisk reference/kæde til en celle og/eller et ark i en anden fil

Skriv Filens navn i A1
Skriv Arkfanens navn i A2
Skriv cellen som der skal refereres til i A3

=INDIREKTE("'["&A1&"]"&A2&"'!"&A3)

 

 

Maintenance