Opslag og tabeller

Opslag i tabel, matrix og data på en hurtig og nem måde

Opslag i data er meget nyttigt og blandt lidt mere øvede brugere en af de mest brugte funktioner.
Ved hjælp af klassikere som LOPSLAG og VOPSLAG når man langt, men nogle gange skal der lidt mere til.
På denne side vil jeg vise dig hvordan du kan lave dine opslag i Excel, den ene og den anden vej, med nøjagtigt match eller ej.

Får du brug for at bruge Excel til at slå op i en matrix, så er det lidt af en hjernevrider at lave formlen som laver opslaget på X og Y-aksen. Det behøver ikke at være så svært som du måske tror.
Omvendt, kan simple summeringer af kontooversigter være svære at vedligeholde og lave simple opslag eller summeringer i. Se på denne side hvordan du rimelig nemt kan lave et opslagsværktøj med blot én formel som klarer det hele for dig.
 

 

LOPSLAG mod venstre (et omvendt LOPSLAG, eller LOPSLAG mod venstre, om du vil)

Du har f.eks. navne i B1:B10 som repræsenterer ti medarbejdere. I A1:10 har du medarbejdernes løn.
Et LOPSLAG vil kunne hente medarbejderens navn ved at slå lønnen op (lønnen står til venstre for navnet), men nu vil du gerne gøre det omvendt, med andre ord har du brug for et omvendt LOPSLAG.
Sæt denne formel ind i f.eks. C1 og den vil finde Anders Ands løn.

=INDEKS(A1:A10;SAMMENLIGN("Anders And";B1:B10;0))

 

Opslag i en matrix med Excel

Matrixopslag kan mange huske fra den gang hvor gps'erne ikke var så kendte.
Man en matrix med X-akse og en Y-akse. Ved at finde en by Y-aksen og en anden på X-aksen, kunne man ved at finde det sted aksernes skæringspunkt, finde afstanden i kilometer.

I dette eksempel kan en formel gøre tricket.
På Y-aksen (lodret) har vi areal i hektar, og på X-aksen har vi folketallet.
Ved at finde match mellem folketal og hektar, kan man finde et beløb.

Matrixen kunne se således ud.

Matriks over folketal per hektar

 

Ved at taste hektar og folketal, kan man finde beløbet.

Resultat af opslag i matriksen

Formlen er i dette tilfælde placeret i O3 og henter hektar fra M3 og folketal fra N3.

=INDEKS($B$3:$I$14;SAMMENLIGN(M3;$A$3:$A$13;0);SAMMENLIGN(N3;$B$2:$H$2;0))

 

SUM.HVIS på en liste hvor kriteriet er kommasepareret

Med denne formel kan du lave en summering af flere emner, i samme celle og samtidig bevare overblikket.

I dette eksempel har vi en liste med kontonumre og deres respektive saldi. Jeg vil nu gerne have summen af indestående på 5 udvalgte konti.
Det nemmeste i verden ville jo være at lave en sum på hver konto med en SUM.HVIS formel, men det ville jo kræve at vi skulle lave en sum per konto, og først derefter lave en summering af de 5 udvalgte konti. ALT for omfattende og ikke særlig fleksibelt.

I den ideelle verden, kunne jeg taste mine ønskede kontonumre ind i én celle, med komma imellem, lidt á la 1234,1345,3459 og så lave en sum på disse kontonumre. Det kan bare ikke lade sig gøre - med mindre du følger denne nemme beskrivelse.

Vi tager udgangspunkt i billedet herunder.
Vi har kontonumre i A-kolonnen fra række 2 til 11
Vi har saldoen i B-kolonnen.
Vi taster de ønskede kontonumre i E4. I dette tilfælde ønsker vi summering af konto 1234,2341,3459,4899,5555 og 5560.

Formlen er en matrixformel, som altid skal afsluttes ved at holde CTRL og SHIFT nede samtidig med at du trykker én gang på ENTER
Du kan se om du har gjort det rigtigt ved at der kommer tuborgklammer { } omkring formlen.
Hvis du ikke afslutter denne formel som beskrevet i ovenstående, vil den ikke virke korrekt.
 

=SUM(HVIS(ER.TAL(SØG(","&A$2:A$11&",";","&UDSKIFT(E4;" ";"")&","));B$2:B$11))

Dit regneark kunne se således ud

Simpel kontoplan som viser summering af kolonseparerede værdier

Nu vil formlen summere alle de kontonumre du taster i E4, separeret med komma imellem de enkelte kontonumre.
Foretrækker du at sætte et mellemrum imellem tallene, som i 1234, 2341, 3459, osv. vil formlen stadig virke.

 

Maintenance